276°
Posted 20 hours ago

A Little History of Economics (Little Histories)

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Sự khan hiếm và chi phí cơ hội khiến con người phải lựa chọn - lựa chọn chính là một nguyên tắc kinh tế cơ bản. Two hundred years of economic history in just a few hours seems impossible, but the tight synopses of so many different theories are rendered beautifully. Những người theo chủ nghĩa trọng thương đã nghĩ rằng nhập khẩu là xấu, mặc dù các nhà kinh tế học ngày nay nghĩ rằng điều đó là vô lý. Se lleva mi estrellita de recomendación para cualquier persona, ya que considero que puede resultar muy interesante, ligero y entretenido para cualquier persona mayor de 15 años con una ligera curiosidad hacia el tema. Bạn nhận được bữa tối của mình từ thợ làm bánh không phải vì người làm bánh là những người tử tế, tốt bụng.

Tại Venice và Genoa, các thương gia đã cất giữ tiền của họ trong hầm an toàn của những người đổi tiền. Thorstein Veblen (1857-1929): Arzular, kişinin geçmişinden, kültüründen, çoğu ekonomi teorisinin ilgisiz kaldığı alandan gelir.Uzun vadede, tam istihdam durumunda, hükümetin talebi arttırması işe yaramaz, sadece fiatları yükseltir. L'economia, intesa come studio e gestione delle risorse, come ottimizzazione e miglioramento di quanto disponibile, è una scienza antica, che affonda letteralmente le radici nella terra: quella che migliaia di anni fa i nostri antenati scoprirono di poter rendere più produttiva, se si fossero resi stanziali e avessero messo a frutto le tecniche da cui è poi nata l'agricoltura. What I enjoyed about this book is how simply and easily the author covers the highlights throughout the history of economics, paying attention to the key ideas and theories as well as influential figures, but without overwhelming an unfamiliar reader such as myself with too much information.

Quesnay đã hoàn toàn đi trước thời đại trong việc tìm kiếm quy luật để mô tả hành vi của nền kinh tế và mô tả chúng trong các mô hình; ngày nay đó là phương pháp nghiên cứu của kinh tế học. Because of the unusual format, reading it in longer stretches made some of the ideas run together and it can be a bit choppy to finish one idea and then start up again so quickly with a new chapter and new set of ideas. nói, “Chúng ta không mong đọi bữa tối của mình từ lòng nhân từ của người bán thịt, người làm bia, hay người làm bánh, mà là từ mối quan tâm của họ, từ lợi ích cá nhân”. Many people wish they knew more about economic ideas--but not enough, apparently, to endure the discomfort they imagine that reading about them would entail.

Aquinas nói rằng đó không phải là mức giá cao nhất mà người bán có thể nhận được bằng cách nói dối về chất lượng.

Niall Kishtainy , former economic policy advisor to the UK government and the United Nations Economic Commission for Africa, is guest teacher, department of economic history, London School of Economics, and author of The Economics Book and Economics in Minutes. La Economía es también la única ciencia social que se vale de leyes generales y de sofisticados modelos matemáticos para describir la compleja red de relaciones alrededor de la escasez y del "capital" que se tejen en las sociedades humanas. However, when our author has convinced us that we've now explored the entirety of economics, he shows us how opportunity and cost can be used as guiding principles to most every aspect of our daily and far-reaching lives. Giới thương nhân cho ra đời hình thức bảo hiểm: trả cho ai đó một số tiền để đổi lấy lời hứa rằng họ sẽ bồi thường cho bạn những tổn thất do vận rủi gây ra, chẳng hạn việc như con tàu của bạn bị chìm vì gặp bão. For the reader, this means that if you aren't interested in a particular idea or economist, then that is fine and it will be over soon.Inspection copies are books under consideration as required or recommended reading for an upcoming course. chỉ ra rằng của cải đến từ các hoạt động kinh tế “tự nhiên” có một giới hạn bởi vì một khi có đủ để đáp ứng nhu cầu của gia đình thì sẽ không còn nhu cầu nữa.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment